Algemene voorwaarden

Supertof dat jij net zo enthousiast bent als ik om meer te weten te komen over jezelf, te werken met energie en het in contact komen met de mooiste versie van jezelf! Deze samenwerking gaat hand in hand met goede communicatie en transparantie. Om deze reden zijn er een aantal algemene voorwaarden van toepassing. Op deze manier weten we beiden wat we van elkaar mogen en kunnen verwachten. Voor de leesbaarheid heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Inside Out bedoeld.

Wat kost een dienst van Inside Out?

Je vindt de prijzen van mijn diensten op mijn website. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige diensten of offertes. De prijzen die ik communiceer over een bepaalde actie of periode zijn dus ook alleen geldig in die genoemde periode of voor het betreffende product. Na afloop van die periode kan je geen rechten meer ontlenen aan die gecommuniceerde prijs.

Op welke wijze kan ik betalen?

Je kunt een reading, training of workshop betalen in persoon, via de website of via de app. Mocht je op een andere manier willen betalen neem dan contact met mij op. De betaling wordt vooraf betaald. Indien dit niet mogelijk is, graag contact met mij opnemen. In uitzonderlijk geval kan een factuur worden opgemaakt. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. In overleg kunnen grotere betalingen in termijnen worden voldaan.

Heb ik recht op een bedenktijd?

Wettelijk gezien heb je een bedenktijd van 14 dagen na dag van aanschaf. Na deze 14 dagen is het niet meer mogelijk om deelname aan een van mijn diensten te annuleren en ben je verplicht de volledige prijs te betalen. Deze bedenktijd is helaas niet van toepassing voor ondernemers.

 

Kan ik een afspraak annuleren?

Ik hou een 24-uurs afzegregeling aan. Dit houdt in dat je tot 24 uur voor aanvang van jouw sessie kosteloos kunt verzetten. Afzeggingen na die tijd zal ik in rekening brengen. Je kunt een training of workshop uiterlijk 48 uur van tevoren afzeggen en kijken of er een alternatief mogelijk is. Als de workshop later dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt de deelname en kan de workshop niet ingehaald worden.

Een reeds gemaakte afspraak, training of workshop kan uiterlijk drie keer verschoven/afgezegd worden. Als je besluit de reading, training of workshop te laten vervallen, wat ik ontzettend jammer zou vinden, dan vindt er geen restitutie plaats.

Zijn mijn gegevens veilig bij jou?

Als je een dienst bij mij afneemt kun je ervan uitgaan dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonsgegevens en de informatie die je mij toevertrouwd. Ik neem jouw privacy uiterst serieus en houd mij aan een geheimhoudingsplicht.

Moet ik jouw adviezen opvolgen?

Ik geef adviezen, maar het is geheel aan jou of je die al dan niet opvolgt. Vooropgesteld staat dat ik geen arts ben. Alle handreikingen die tijdens een van mijn diensten worden gegeven zijn slechts adviezen. Wat je hiermee doet is jouw eigen verantwoordelijkheid en keuze. Dat betekent dat je mij niet aansprakelijk kunt stellen voor de (indirecte) gevolgen van het (al dan niet) opvolgen van mijn advies.

Wie een reading, training, workshop bij mij volgt, doet dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel of indien er sprake is van een lopende psychologische of psychiatrische behandeling raad ik je aan eerst contact op te nemen met jouw behandelend arts/psycholoog en het advies van de medicus/paramedicus leidend te laten zijn.

Wat moet ik doen als ik ontevreden ben?

Het kan voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Dit vind ik natuurlijk erg spijtig en ik zal mijn uiterste best doen om het samen op te lossen. Stuur mij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van mijn dienst, een e-mail. Laat hierin zo duidelijk mogelijk weten waar je ontevreden over bent. Ik zal dan binnen 14 dagen jouw ongenoegen in behandeling nemen en beantwoorden. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunnen we het geschil aan de rechter voorleggen. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.

Deze algemene voorwaarden zijn herzien en opgesteld op 28 oktober 2019.

Scroll naar boven