Disclaimer

Ik, Amy Out, in naam van Inside Out, geef jou hierbij toegang tot mijn website www.amyout.nl

Inside Out publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere informatieve materialen.

Informatie
De gegevens op de website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over mijzelf, Amy Out en daarbij de bedrijfsvoering van Inside Out. Ik span mij in om de inhoud op de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Hyperlinks
Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites en diensten van derden aanvaard ik, evenals Inside Out, geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
Ik, evenals Inside Out, zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op mijn website, tijdens readings, workshops en trainingen of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden via mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag een bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van mij, evenals Inside Out.

Inside Out waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van haar mailberichten, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik ervan en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.

Deze disclaimer is herzien en opgesteld op 28 oktober 2019.

Scroll naar boven